Някога цената е била срещата на две стоки (бартер). Независимо от епохата - цената се е формирала на база до колко срещащите се да търгуват не притежават умението/ познанието на другия за произвеждане на желаната стока.

Ето - и вие сте тук, защото се нуждаете от услуга или продукт, за които нямате познания. Аз ще продам не само уменията си, но и времето си, което на практика няма цена. Ще получа от вас някаква парична маса, която по-скоро ще ме ощети, но някой преди мен е измислил пазарната икономика и аз ще се съобразя с нейните правила.

Както казва еидн приятел: "Стоката струва толкова - колкото се съгласят да ти платят за нея."

Все още няма коментари.

Напишете коментар