Ами какво да кажа за този човек...

Димитър Киров - собственик на КИРОВ КАПИТАЛ КОНСУЛТ, Собственик
https://kirovconsult.com/