Сграда на НАП във Варна

Проверка от НАП на физическо лице с наложени платежи по Еконт

При проверка от НАП за изпратените по Еконт пратки и съответно наложени платежи, най-сложно е да се види размера на обема. От НАП връчват на проверявания искане за доказване на приходите. Съответно издадените фисклани бонове, фактури и т.н. Поискахме от Еконт справка и след заплащане – получихме на диск информацията с табличен вид в хронологичен… Прочетете…