Ориентиране в обстановката

„Нека пак и пак удряш на камък, но ще чаткат искри и ще добиеш огън“ – тази мисъл на Блага Димитрова ме води напред.

Ивайло МанаховВ този блог пиша за всичко, което мога да кажа на собствена отговорност. Тук минават всякакви сили – светли, тъмни, служители на НАП и т.н. В тази връзка подбирайте коментарите си не само в моя блог, но въобще в интернет, защото всякакви сили преминават и гледат.
Пазете се от интернет, защото е най-лесният начин за търговия,  обмен на информация и комуникация. Но и най-лесният начин да бъдат „видяни“ вашите търговски сделки, вашите мисли и връзката към вашите приятели.

За съжаление в собствената си държава трябва да се пазим от самата нея и от другите държави, които държавата на пчеличките изхранва:
– Държавата на политиците – би трябвало да създава правила за да живеем по-добре.
– Държавата на полицията, органите на реда и военните – би трябвало да се грижи на за нашата сигурност
– Държавата на съдиите, прокурорите и адвокатите – би трябвало да се грижи за истината
– Държавата на лекарите – би трябвало да ни лекува
– Държавата на НАП (Национална агенция за приходите) – би трябвало да ни съветва, че залитаме от правилния път и да ни посочва грешките, а не да се държи с нас като с престъпници.
– Държавата на образованието, науката и културата – би трябвало да учат нашите деца и самите нас.
и т.н.

Всички държави чакат да изкараме едни пари. Държавата на НАП да събере възможно най-много и да ги предаде за разпределяне на кого? Понеже няма на кого – биват предавани на политиците и в този момент – ние работливите пчелички имам само едно право – да продължим да работим.

За въпроси и предложения: manahov.com@gmail.com

Ивайло Манахов – „Един от вас“ (откраднах тази мисъл от Неделчо Михайлов)